انواع کندانسور سطحی بخار کدامند؟ - فاطر اویل

بخار را می توان در کندانسور سطحی و سطحی بخار به دو صورت متراکم کرد. اول اینکه: آب خنک کننده از یک سری لوله عبور می کند و بخار از روی لوله ها عبور می کند. ثانیاً: بخار از یک سری لوله عبور می کند و آب به شکل لایه نازکی در خارج از لوله ها جریان می یابد.

کندانسور سطحی عمدتاً از یک پوسته چدنی تشکیل شده است. پوسته به شکل استوانه است و در دو انتها بسته شده تا یک جعبه آب تشکیل دهد. یک صفحه لوله بین هر سر پوشش و پوسته قرار دارد. تعدادی لوله آب به صفحات لوله ثابت می شود. پوسته دارای ورودی بخار اگزوز در بالا و خروجی بخار متراکم در پایین است.

بخار اگزوز داغ از ورودی بالای پوسته کندانسور سطحی وارد می شود و آب خنک کننده وارد جعبه آب ورودی می شود و سپس از طریق لوله های آب جریان می یابد و از یک سر به انتهای دیگر پوسته کندانسور جریان می یابد.

سپس وارد جعبه آب انتهایی می شود و از طریق لوله های آب برگشتی از این جعبه به جعبه آب خروجی باز می گردد. در طی این گردش، گرما از بخار خروجی با خنک کردن آب از طریق دیواره لوله ها جذب می شود. در نتیجه، بخار در نهایت متراکم می شود و از طریق خروجی هوای مرطوب خارج می شود.

کندانسور چیست

کندانسور چیست؟ معرفی انواع کندانسور

کندانسور سطحی به دو پمپ نیاز دارد:

  • یک پمپ برای گردش آب خنک کننده از طریق لوله های آب تحت فشار.
  • یکی برای استخراج هوای مرطوب، میعانات از پایین پوسته کندانسور.

کندانسورهای بخار سطحی عمدتاً دو نوع هستند:

  • کندانسور دو جریان
  • کندانسور چند جریانی

در کندانسور بخار دو جریان، آب خنک کننده دو بار یک بار از جعبه آب ورودی به جعبه آب انتهایی و یک بار از جعبه آب انتهایی به جعبه آب خروجی حرکت می کند. کندانسور دو جریان قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

با ارائه پارتیشن های بیشتر و بیشتر در جعبه های آب، کندانسور سطحی را می توان کندانسور چند جریانی مانند، 4 جریان، 6 جریان و غیره ساخت. در فرآیند چند جریانی، سرعت تبادل حرارت سریع است اما توان لازم برای گردش آب خنک کننده نیز بیشتر است.

با توجه به جهت جریان بخار، توربین بخار سطحی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

  • جریان پایین
  • جریان مرکزی
  • کندانسور سطح جریان معکوس.

کندانسور سطحی – فاطر اویل | منبع

کندانسور سطحی جریان پایین

در کندانسور سطحی جریان پایین، بخار از بالای مخزن کندانسور وارد شده و از روی لوله های آب خنک کننده پایین می آید. در نتیجه بخار متراکم شده و میعانات از پایین توسط پمپ استخراج میعانات استخراج می شود. دمای میعانات با عبور از پایین کاهش می یابد.

همچنین فشار جزئی بخار از بالا به پایین کندانسور بخار کاهش می یابد. خروجی هوا از جریان پایین میعانات با استفاده از صفحه بافل محافظت می شود و بنابراین هوا تنها با مقدار نسبتاً کمی بخار آب استخراج می شود. همانطور که هوا پایین می آید، به تدریج سرد می شود و متراکم تر می شود و از این رو در پایین ترین نقطه مناسب از اتاق خارج می شود.

کندانسور سطح جریان مرکزی

در این نوع کندانسور سطحی، لوله مکش پمپ استخراج هوا در مرکز لانه لوله ها قرار می گیرد، این امر باعث می شود که کندانس به صورت شعاعی به سمت مرکز جریان یابد.

میعانات در پایین جایی که پمپ استخراج میعانات قرار دارد، خارج می شود. هوا از مرکز لانه لوله ها خارج می شود. این روش یک بهبود در نوع جریان پایین است زیرا بخار به صورت شعاعی به سمت داخل هدایت می شود و توسط یک حلقه ریخته گری در اطراف لانه لوله که در نتیجه به کل پیرامونی لوله ها دسترسی دارد.

کندانسور سطحی نوع جریان معکوس

در اینجا، پمپ استخراج هوا در بالا قرار دارد. بخار نزدیک به پایین وارد می شود و به سمت بالا می رود. پمپ استخراج میعانات در پایین کندانسور قرار دارد.

کندانسور بخار تبخیری

هنگامی که منبع آب خنک کننده بسیار محدود است، از کندانسور بخار نوع تبخیری استفاده می شود. در این کندانسور بخار خروجی از طریق یک سری لوله به گردش در می آید و یک لایه نازک از آب خنک کننده روی این لوله ها جریان می یابد. بخار تغلیظ شده و هوای مرطوب با استفاده از پمپ هوای مرطوب از خروجی لوله بخار خارج می شود.

جریان هوای طبیعی یا نیرویی به تبخیر سریع فیلم کمک می کند، که روند تراکم را سرعت می بخشد. آبی که تبخیر نشده است، در یک سینی آب جمع آوری می شود که می توان از آن برای استفاده مجدد به عنوان آب خنک کننده پمپاژ کرد. کندانسور بخار نوع تبخیری به حداقل آب خنک کننده نیاز دارد. فقط آب تشکیل دهنده مورد نیاز برای تامین تبخیر. این نوع کندانسور سطحی بخار برای نیروگاه های کوچک مناسب است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *